Vertaling Engels-Nederlands

Engels Nederlands
 
A
a bit nervous
a bit timed
action
angulation
appearance
athletic
een beetje nerveus
een beetje angstig
stuwing
hoeking
verschijning
atletisch
 
B
back
back too long
back too short
balanced
barrel chest
behaviour
bent of stifle
big
bit low
bite
black
black and white
black-mould
blocky
blue
brindle
brisket
broad skull
brown
brown-mould
butterfly nose
rug
te lange rug
te korte rug
met goede verhoudingen
tonvormig
gedrag
kniehoeking
groot
beetje klein
beet, stand van de tanden, gebit
zwart
zwart/wit
zwartschimmel
vierkant (hoofd, romp)
blauw
gestroomd
borstkas
brede schedel
bruin
bruinschimmel
vlinderneus
 
C
carp-back
carriage of tail
carried rather open
carried too high
carrying too much weight
cat feet
chest
chest/front too narrow
chest/front too wide
chiseled
chops
clean
clean easy action
close
close hacks (sickle hacks)
coarse head
coat
colour
conformation
compact
complete
corner teeth
correct
correct close
correct set on
could be tider in topline
course head
covering a lot of ground
cow hocked
croup
croup considerably going down
croup correct
croup higher than shoulders
croup slightly going down
cross-shot
cryptorchid

karperrug
staartdracht
wordt open gedragen
te hoog gedragen
is te zwaar
katvoeten
borst
te smalle borst
te brede borst
fijn besneden hoofd
zware kaken
droog, strak
vloeiend gangwerk
nauw
koehakkig
grof hoofd
vacht, mantel
kleur
bouw, ligging
compact
compleet
hoektand
correct
goed gesloten
goed aangezet
rug niet vast
grof hoofd
ruim uitgrijpend gangwerk
koehakkig
croupe
sterk afvallende croupe
correcte croupe
overbouwd
licht afvallende croupe
kruisbeet
cryptorchide

 
D
dark
dark mask
dark line on back
deep-set
definition
depth of brisket/ribcage
dipping back
dishfaced
disqualified
dorned skull
down-faced
drive
dudley nose
donker
donker masker
donkere aalstreep
diepliggend
uitdrukking
borstdiepte
doorgezakte rug
holle neus, wipneus
gediskwalificeerd
bolle schedel
weinig stop
stuwing
vleeskleurige neus
 
E
ears too short
ears well set
ectropium
elbow
elbows close to chest
elegant
entropium
erratic movement
excellent
exhibitor
expression
oren te kort
goed aangezet oor
ectropion
elleboog
ellebogen aansluitend
elegant
entropion
onregelmatig gangwerk
uitmuntend
degene die de hond showt
uitdrukking
 
F
fair movement
fast
fawn
fear biter
feathering
female, bitch
feminine
few claws
finely made/built
flat skull
flat-sided
flews
flowing movement
fore-chest
foreface
forehand
forequarter
free striding
friendly
frown
fur is slightly curled
behoorlijk gangwerk
snel
geel
angstbijter
bevedering
teef
vrouwelijk
Hubertus- of wolfsklauwen
fijngebouwd
vlakke schedel
platte ribben
overhangende lippen
vloeiend gangwerk
voorborst
voorsnuit
voorhand
voorhand
ruim uitgrijpend gangwerk
vriendelijk
frons
vacht iets gegolfd
 
G
gay tail
general impression
glass eye
good
good distance to ground
good in front
good quarters
good topline
good undercoat
growls to the judge
grey spots
vrolijke staart
totaalbeeld
glasoog
goed
goede bodemafstand
mooi front
goede voor- en achterhand
goede bovenbelijning
goede ondervacht
gromt naar de keurmeester
grijze vlekken
 
H
hair
handler
harefeet
harmonious
haw
heel
hind feet
hindquarters
hip joint
hock
hocks
hocks too less angled
hound
haar
degene die de hond showt
hazevoet, lange voorvoet
harmonieus
open onderste ooglid
hielgewricht
achtervoeten
achterhand
heupgewricht
spronggewricht
sprongen
sprongen te weinig gehoekt
brak
 
I
insicor snijtand
 
J
jaw kaak
 
K
kindly expression
kinky tail, kink in tail
knee
knee-joint
vriendelijke uitdrukking
knikstaart
knie
kniegewricht
 
L
lack of angulation
lack of substance
lacking
lacking in bone
lacking in undercoat
lacking in pigment
lame
large patches on body
layback
leggy
level bite, teeth edge to edge
level topline
level mover
little undercoat
loins
long
long hair
long in back
long tail
lot of bone
lower jaw
weinig hoeking
massa ontbreekt
te weinig
te weinig bone
weinig ondervacht
weinig pigment
kreupel
grote vlekken op het lichaam
hoeking
hoogbenig
tanggebit
horizontale rugbelijning
gaat met gelijkmatig gangwerk
weinig ondervacht
lendenen
lang
langhaar
lange rug
lange staart
veel bone
onderkaak
 
M
male, dog
markings
masculine
medium
metatarsal
moderate
molar
monorchid
moulting
mouse-grey
movement
moving
moving close
moving correctly
muscularly type
muzzle
reu
aftekeningen
mannelijk
middelmatig
achtermiddenvoet
matig
molaar
monorchide
in de rui
muisgrijs
gangwerk
in beweging
gaat nauw
correct gangwerk
stevig bespierd type
voorsnuit
 
N
nasal plane
neck
needs filling
needs to tighten up
nice bent of stifle
nose
neusspiegel
hals
moet uitzwaren
moet nog steviger worden
goede kniehoeking
neus
 
O
obliquely set eyes
occiput
open
out of elbows
outline
oval
overbuilt
overshot
schuingeplaatste ogen
jachtknobbel
open
draait ellebogen uit
silhouet, contour
ovaal
overbouwd
bovenvoorbijter
 
P
pastern
pelvis
pin toeing
plates
playful
plenty of undercoat
poor front
poor movement
premolar
proud of his tail
voormiddenvoet, pols
bekken
draait voorvoeten naar binnen
platen
speels
veel ondervacht
weinig voorborst
matig gangwerk
premolaar
vrolijke staartdracht
 
Q
quarters
quite large
voor- en achterhand
tamelijk groot
 
R
racy
reach of neck
refuses teeth control
rib cage (brisket)
ribs well arched
right-through
roach (carp) back
roman nose, ram’s nose
rose ear
hoogbenig
halslengte
staat gebitscontrole niet toe
borstkas
goede ribwelving
over het geheel genomen
karperrug
ramsneus
rozenoor
 
S
scissor bite
screw tail
set under the body
set on of tail
set on too high
set on too low
sex
short-couple
short
short hair
short upper arm
shoulder blade
shows well
showy
sickle hocked
sickle tail
side wheeling
silver-grey
single tracking
skull
slack elbows
slack in shoulder
slight roach (carp) back
slightly curly
slightly fall away top line
slightly loose
slightly upright
slope too much
sloping shoulder
slow
small
small white marking on chest
snappy
snippy
sound
sound mover
spring of ribs
square
steep
stifle
stop correct
stop too pronounced
straight
straight feathering
straight hocks
striding out well
strong
strong pasterna
substance
sufficient
schaargebit
kurkentrekkerstaart
ondergesteld
staartaanzet
te hoog aangezet
te laag aangezet
geslacht
korte rug, lendenen
kort
korthaar
korte opperarm
schouderblad
presenteert zich goed
met uitstraling
sikkelhakkig
sikkelstaart
telgang
zilvergrijs
éénsporig gaan
schedel
los in ellebogen
los in schouder
lichte karperrug
licht gekruld
licht afvallend
iets te los
iets te steil
te sterk gehoekt
sterk gehoekte schouder
langzaam
klein
kleine witte borstvlek
bijterig
te spits in voorsnuit
met goede verhoudingen
goed gangwerk
ribwelving
kwadratisch
steil
knie
stop correct
stop te zwaar aangezet
steil
goede bevedering
steile sprongen
uitgrijpend gangwerk
sterk
krachtige middenvoet
massa
matig
 
T
tail
tail carriage
tail set
tail set on too high
tail set on too low
tail too short
temperament
tends to go close
tends to go sraddle
testicles
thigh
thin coated
throaty
tight back
tight feet
timit behaviour
top line ascending towards croup
top of nose, bridge of nose
too big
too heavy
too light bodied
too little
too little distance to ground, to short on legs
too long
too much distance to ground, to high on legs
too much slope
too round
too short coated
too soft
too strong muscled
too thin
too weak muscled
topline, upperline
tricolour
turn of stifle
turned out of elbows
turning in
turning out
type
typical
staart
staartdracht
staartaanzet
te hoge staartaanzet
te lage staartaanzet
te korte staart
temperament
gaat nauw
gaat wijd
testikels
dijbeen
dun behaard
met keelhuid
vaste rug
gesloten voeten
angstig gedrag
oplopende bovenbelijning
neusrug
te groot
te zwaar
te licht
te weinig
te kleine bodemafstand
te lang
te grote bodemafstand
te sterk gehoekt
te rond
te kort langhaar
te zacht
te sterke bespiering
te dun
te zwakke bespiering
bovenbelijning
tricolour
kniehoeking
draait ellebogen uit
naar binnen draaiend
naar buiten draaiend
type
typisch
 
U
under line
undershot
uni-colour
upright
upper arm
upper jaw
upright, open angulation
onderbelijning
ondervoorbijter
eenkleurig
steil
opperarm
bovenkaak
steil
 
V
very curly
very light fawn
very good
very tall away top line
sterk gekruld
isabelkleurig
zeer goed
sterk afvallend
 
W
wall eye
weak
weak development of jaw
well balanced
well laidback
well-bent
well-bent stifles
well-built
well-chested
well-chiseled
well muscled
well pigmented
well proportioned
wheaten
white
white marking on chest
white markings
white spots
wire hair
wrinkle
glasoog
zwak
te weinig ontwikkelde kaak
goed in verhoudingen
goed gehoekt
goed gehoekt
goed gehoekte achterhand
goed gebouwd
goede borst
goed gevormd
goed bespierd
veel pigment
goed geproportioneerd
tarwekleurig
wit
witte borstvlek
witte aftekeningen
witte vlekken
ruwhaar
frons